Landsmøte 2022

18.-20 november 2022 avholder FRI sitt landsmøte i Oslo. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2022-2024.

Datoer: 

  • 19. august 2022: Frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 23. september 2022: Innkalling til landsmøtet sendes ut
  • 18.-20. november 2022: Landsmøtet avholdes i Oslo

Posted by Inge