Varsling i FRI

 

Om å varsle:

Å varsle i FRI skal være lavterskel og trygt. Vi tar heller mot ett varsel for mye enn ett for lite. 

Den første du kan varsle til er lederen i ditt lokallag som tar saken videre. Om du ikke vil varsle til dine lokale tillitvalgte kan du varsle til sentralstyret på denne siden her. Varselet går til sekretariatsleder Lin Hauglund og leder Inge Alexander Gjestvang. Du kan også sende mail til dem individuelt.

I tilfeller hvor varselet gjelder sentralstyret, kan det meldes direkte til kontrollkomitéen som kan nås på kk@foreningenfri.no. Kontrollkomiteen kan også kontaktes på følgende adresser; Mette Sørensen, mesor28@gmail.com, Marte Oraug Skogtrø, marteosk@gmail.com og Alf-Inge Elvegård Selstad, aierselstad@gmail.com.

Gi oss så spesifikke detaljer om hva varselet gjelder som mulig. For eksempel hva hendelsen er, tid, sted og om det var andre til stede. Legg gjerne ved screenshots, lenker eller dokumenter om du har det og det er relevant for saken.

Du kan være anonym, men husk at anonyme varsler kan være vanskeligere å behandle.

Våre retningslinjer: 

For å skape trygge og gode møteplasser er det viktig at kritikkverdige forhold i
organisasjonen avdekkes og utbedres raskt. Alle har et ansvar for å melde fra. 

Alle som er vitne til, eller får kjennskap til, forhold i organisasjonen som bryter med lover og regler eller FRIs vedtekter skal melde fra til lederen for sitt lag. Dette gjelder også forhold som bryter med etisk oppførsel eller som kan skade FRIs omdømme.

Leder for laget skal melde forholdet videre til sentralstyret og drøfte egnet reaksjonsmåte.

Hvis det er mistanke om brudd på norsk lov, skal leder for laget melde dette til politiet

Hvis det ikke er ønskelig å melde dette til tillitsvalgte i eget lag, kan forholdet meldes direkte til sentralstyrets leder, eller andre medlemmer av sentralstyret.