Rk justis

Rosa kompetanse justis ønsker å styrke og effektivisere innsatsen mot hatkriminalitet. I tillegg vil vi styrke politiets generelle kunnskap om lhbt-personer. Politiet er avhengig av riktig informasjon for å kunne løse sine oppgaver. Det er da viktig at det legges til rette for en åpen dialog der begge parter kjenner seg trygge.

Rosa kompetanse justis jobber med å spre bevissthet om hatkriminalitet i befolkningen generelt, og lhbt-befolkningen spesielt. Gjennom dette arbeidet håper vi å kunne bistå politiet ved å få opp antallet anmeldelser, slik at flere hatkriminalitetssaker blir behandlet av politi og rettsvesen. En generell økning av kunnskap om lhbt-befolkningen, og de spesielle utfordringene man kan møte som minoritet, er et viktig tiltak for å forebygge kriminalitet.

En sentral del av tiltakets arbeid består i å styrke kompetansen hos politiet, både om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil og transperson i Norge og om hatkriminalitet. Dette for å sette den enkelte polititjenesteperson bedre i stand til å gjenkjenne denne type kriminalitet, samtidig som det vil bidra til å sikre at de som anmelder får en god behandling. Det gode samarbeidet vi har med politietaten er helt avgjørende.

Siden 2011 har over 1000 politiansatte i Norge deltatt på Rosa kompetanse-foredrag. De gode tilbakemeldingene, samt utfordringene vi fortsatt har når det gjelder mangfold og hatkriminalitet, gjør at vi seks år senere er veldig motiverte til å møte minst 1000 politifolk til.

I foredraget snakker vi om kjønn, seksualitet og mangfold, og viktigheten av å ha kunnskap om dette som ansatt i politiet. Dette er temaer de færreste av oss kan mye om, og vi er overbevist om at man derfor kan bli veldig mye tryggere, med bare litt mer kunnskap. Som deltaker på foredrag tror vi du vil få god forståelse av hvorfor man i møte med publikum vil stå bedre rustet med litt mer kompetanse, og ikke minst hvordan det vil gjøre deg til en bedre kollega, og en bedre leder.

Vi snakker selvsagt også om utfordringene knyttet til hatkriminalitet, både på individ- og samfunnsnivå, og hva vi tenker det er viktig at dere i politiet gjør for å møte disse utfordringene på best mulig måte. Ekstremisme har dessverre også gjort seg gjeldende som en trussel mot vår gruppe, og derfor vil vi også snakke om dette.

Rosa kompetanse justis er utarbeidet i samarbeid med fagfolk i politiet, og er lagt opp slik at det er lett for tilhørere å delta med innspill, spørsmål og erfaringer. På tross av at det vi snakker om er alvorlige temaer, så legger vi også stor vekt på at det skal være hyggelig og morsomt den tiden vi er sammen.

Fra Rosa kompetanse justis sine evalueringsskjemaer:

Veldig dyktig foredragsholder – god balanse! Skulle gjerne ha hatt mer tid. Veldig relevant for vår arbeidsplass.

Engasjerende og veldig nyttig. Tusen takk. Stå på!

Eirik var utrolig flink og engasjerende. Mye svært relevant og nyttig informasjon og verktøy som jeg skal benytte i min arbeidshverdag og privat.

Foredraget var meget godt laget, og foredragsholderen var sensasjonell.

Veldig relevant for vårt arbeid som førstelinje.

Ønsker du mer informasjon om Rosa kompetanse, kontakt oss på epost og inkluder informasjon om hvem du er og hvor du jobber: rosakompetanse@foreningenfri.no

FRIs arbeid for trygge lokalsamfunn

Under Skeive Sørlandsdager i 2016, ble regnbueflaggene i Markens gate revet ned før paradedagen, og det ble senere delt videoer av at disse flaggene ble brent på høyreekstreme og nynazistiske nettsider. I ettertid har også nynazistiske grupperinger fått noe oppmerksomhet i media, knyttet til økt aktivitet og deres utnevnelse av ”homolobbyen” som hovedmotstander.

Rosa kompetanse er FRI sin fagavdeling som gir faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. I FRI er vi opptatt av å jobbe mot hatkriminalitet og ekstremisme. En viktig del av dette arbeidet er å skolere politiet i spørsmål som er relevante for vår målgruppe. I tillegg til skoleringsarbeidet har vi et tett samarbeid med politiet, slik at erfaringer og innspill fra vårt miljø blir hørt og ivaretatt. Målet er at det både skal være og føles trygt å være den man er og å elske den man vil i alle deler av landet.

I januar 2017 var FRI Sør og Rosa kompetanse justis på møte hos politiet i Kristiansand. Der diskuterte vi hendelser under Skeive Sørlandsdager 2016, samt aktiviteten fra nynazistiske grupperinger i 2016 og 2017. Vi ble enige om et tettere samarbeid, med faste møtepunkter i tiden fremover. FRI fikk åpent fortalt om utfordringene på dette feltet, og Politiet fikk forklart hvordan de jobber med denne tematikken. Vi har troen på at et godt samarbeid med politiet lokalt bidrar til gode festivaler over hele landet, og FRI jobber aktivt for et godt samarbeid med politiet både generelt og spesielt i forbindelse med større arrangementer.

Som FRI-medlem bidrar du til å gi organisasjonen tyngde i møter med for eksempel politiet, samtidig som du tar tydelig stilling og viser støtte til FRIs arbeid for trygge lokalmiljø for alle. Vi er også avhengig av tilbakemeldinger fra lokallagene, for å kunne plukke opp ting lokalt, som vi sentralt kan samarbeide med lokallagene om i møte med politiet.