Rk barnevern

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer som depresjon, angstlidelser, suicidalitet, spiseforstyrrelser og rusproblemer. Undersøkelser viser også at en del lhbt-personer har vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. Forskning viser at lhbt-ungdom er overrepresentert i barnevernet.

Som barnevernsarbeider møter du ofte sårbare ungdommer i utsatte livssituasjoner. Med god kunnskap om normer, kjønn, identitet og seksualitet kan du være en ekstra god støtte i ungdommenes identitetsutvikling og hverdag.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi har siden 2013 tilbudt barnevernsansatte kurs om normer, kjønn, identitet og seksualitet. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende og praktisk anvendelige, og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Rosa kompetanse barnevern er finansiert av Bufdir og anbefales i Bufdirs disponeringsbrev. Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Anbefalt tidsramme: Fra to timer til full dag.

For bestilling av kurs og ytterligere informasjon, fyll inn skjemaet under Bestill kurs, eller send oss en epost: rosakompetanse@foreningenfri.no

Se også Om Rosa kompetanse.