Prideutvalget

Prideutvalget er et eget utvalg i FRI ment å fungere som en kompetansegruppe som skal øke organisasjonens kunnskap om og bidra til bedre gjennomføring av de ulike pridene. Utvalgets arbeid skal også bidra til å styrke båndene mellom de ulike pridefestivalene, samt båndene mellom festivalene og FRIs øvrige arbeid og organisasjon.

I tillegg til årlige samlinger og jevnlige møter som legger til rette for erfarings- og informasjonsutveksling på tvers av pridefestivalene, har Prideutvalget ansvar for å innhente forslag til felles tema for de norske pridefestivalene (gjennom et nettbasert skjema innen 1. september hvert år) som videre utarbeides til forslag som vedtas av Landsstyret.

Utvalget består av medlemmer fra samtlige pridefestivaler i FRI, og ledes av en pride-koordinator som bistås av en sekretær fra sentralstyret. Skeiv Ungdom har møterett på utvalgets møter.

Utvalget består av følgende medlemmer:
Pride-koordinator – Åsmund Forbech Holst
Sekretær – Bente Jørgensen

Oslo Pride ved Yonas Benour
Trondheim Pride ved Rikke Sørlie Langø
Skeive Sørlandsdager ved Erlend Bolstad
Telemark Pride
Tromsø Arctic Pride ved Philip Skau
Regnbuedagene i Bergen ved Joakim Ådland
Stavanger på Skeivå ved Hanne Nilsen
Bygdepride: Ørsta/Volda ved Rune Sebønes

Dersom andre Prider ønsker å tilslutte seg utvalget skal dette behandles i LS, og forutsetter en økonomisk avtale med den enkelte nye Pride. Les mer her.

Kontakt:
Pride-koordinator Åsmund Forbech Holst kan kontaktes på e-post
Sekretær Bente Jørgensen kan kontaktes på e-post