Sentralstyret

Fra venstre: Marthe Øvrum (Skeiv Ungdom), Elisabeth Engebretsen, Martine Austinat, Bente Jørgensen, Ingvild Endestad (leder), Elias Halvorsrud (Organisatorisk nestleder), 
Bjørn André Widvey, Daniel Bøhn Rayner, Halvor Frihagen (Politisk nestleder), Egil Bye og Linda Walbeck Olsen.
Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.