Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Nåværende styre ble valgt i oktober 2020 og er valgt for to år.

Leder er Inge Alexander Gjestvang.

Politisk nestleder er Marita Holmeset-Varpe og organisatorisk nestleder er Odd Thomassen.

Styret for øvrig består av:

Styremedlem: Henriette Nielsen
Styremedlem: Ingrid Frivold-Storli
Styremedlem: Joseph Mardelli
Styremedlem: Ina Hauk
Styremedlem: Malena Chronholm Bøyesen

Leder av Skeiv Ungdom: Jane-Victorius Gipling Bonsaksen

Vara: Mirnesa Balagic 
Vara: Håkon Weierholt