Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Nåværende styre ble valgt i oktober 2020 og er valgt for to år.

Leder er Inge Alexander Gjestvang.

Styret for øvrig består av:

Styremedlem: Ina Hauk 
Styremedlem: Mirnesa Balagic
Styremedlem: Joseph Mardelli
Styremedlem: Håkon Weierholt

Leder av Skeiv Ungdom: Jane-Victorius Gipling Bonsaksen