Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Nåværende styre ble valgt i oktober 2020 og er valgt for to år.

Leder er Inge Alexander Gjestvang.

Organisatorisk nestleder er Daniel Bøhn Rayner, og politisk nestleder er Brita Brekke

Styret forøvrig består av:

Styremedlem: Henriette Nielsen
Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe
Styremedlem: Frode Lagset
Styremedlem: Christian Haugen
Styremedlem:  Daniel Abimael Skjeve Wensell

Vara: Robin Frøyen 
Vara: Tominga O'Donnel