Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Nåværende styre ble valgt i oktober 2020 og er valgt for to år.

Leder er Inge Alexander Gjestvang.

Organisatorisk nestleder er Daniel Bøhn Rayner, og politisk nestleder er Brita Brekke

Styret forøvrig består av:

Styremedlem: Henriette Nielsen
Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe
Styremedlem: Nicholay Teherani
Styremedlem: Christine Marie Jentoft
Styremedlem: Christian Haugen

Vara: Daniel Abimael Skjeve Wensell
Vara: Frode Lagset