FRIs Landsmøte 2020

Landsstyret i FRI har på grunn av koronasituasjonen vedtatt å flytte landsmøtet fra 22.-24. mai 2020 til 2.- 4. oktober 2020. Landsmøtet vil avholdes på Østlandet eller digitalt.

Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022. I tillegg velges ny leder, nestledere og sentralstyre for organisasjonen. 

Datoer: 

 • 14. februar 2020: Frist for å fremme saker til landsmøtet
 • 29. april : Landsstyrets innstilling offentliggjøres
 • 1. mai- 20. juni: Medlemsmøter med valg av delegater til landsmøtet avholdes i fylkeslagene (digitalt)
 • 2.-4. oktober: Landsmøte på Østlandet/digitalt

Hvilke saker vil behandles av landsmøtet

Landsmøtet skal i følge vedtektene behandle følgende saker på landsmøtet

 • Beretning
 • Økonomiske prioriteringer.
 • Et arbeidsprogram med 3 til 5 prioriterte arbeidsområder for landsmøteperioden.
 • Innkomne saker
 • Valg

Landsstyret har besluttet at dersom landsmøtet avholdes digitalt vil kun de sakene overnevnte saker bli behandlet. I tillegg vil følgende punkt bli behandlet i møtet:

 • Vedtektsendringer som er foreslått innen fristen 14. februar

Dersom det er mulig å avholde landsmøte fysisk på ordninært vis vil også følgende dokumenter bli behandlet

 • Politisk plattform
 • Organisatorisk strategidokument
 • Resolusjoner
 • Økonomiske retningslinjer

Landsstyrets innstilling til landsmøtet

Her finner du alle dokumentene som landsstyret har behandlet og innstilt på til landsmøtet.

Beretninger: