Internasjonalt arbeid

Hva vi gjør

FRI er en del av en internasjonal bevegelse for lhbt-personers menneskerettigheter. Vi har langsiktige partnersamarbeid med søsterorganisasjoner og allierte i sørlige og østlige Afrika, Sør-Asia og Vietnam – og på internasjonalt nivå.

FRI har valgt å samarbeide om tiltak som er nyskapende og banebrytende: Allianser mellom lhbt-personer og religiøse ledere, rettighetene til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd som ikke blir politianmeldt og derfor begås med straffefrihet. Dette er felt som få andre jobber innenfor, og som vi mener vil kunne få en svært stor påvirkning på livene til lhbt-personer internasjonalt. Vi og våre samarbeidspartnere gjør pionerarbeid på disse områdene, og utvikler modeller og strategier som lhbt-organisasjoner verden over kan bruke og videreføre.

Les mer om hva vi gjør her:

Religiøse ledere har stor tyngde i mange afrikanske land, og mange lytter til deres meninger om lhbt-personer. I østlige og sørlige Afrika oppfordrer mange kristne og muslimske religiøse ledere til vold, diskriminering og ekskludering, og misbruker begreper som ”familieverdier” og ”tradisjonelle verdier” for å legitimere volden. Samtidig er det mange religiøse ledere som er interesserte i mer kunnskap om lhbt, og vil ha et teologisk begrunnet alternativ til fordømmelse. Dersom flere religiøse ledere blir støttespillere, kan det ha en stor påvirkning på livet til lhbt-personer i Afrika. FRI har partnersamarbeid med fire organisasjoner som bygger allierte blant religiøse ledere: To lhbt-organisasjoner i Kenya, det Globale Interreligiøse nettverket for alle kjønn, kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer og uttrykk, og FOCCISA, som er et samarbeidsorgan for kirkesamfunn i hele det sørlige Afrika.

Lhbt-barn er en særlig sårbar gruppe, men det er ofte vanskelig for lhbt-organisasjoner å jobbe for rettighetene deres. Mange steder i verden blir vi møtt med en mistanke om ‘rekruttering’ til homoseksualitet. FRI samarbeider med Redd Barna i Vietnam og Nepal for å styrke rettighetene til lhbt-barn i utdanningsinstitusjoner, og til de som forlater hjemmene sine og bor på gaten. Redd Barna har også begynt å inkludere barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet som en egen målgruppe i sine tiltak.

Vold mot og diskriminering av lhbt-personer i Sør-Asia blir sjelden rapportert til politiet, og de skyldige blir ikke straffet. Fordi sakene ikke blir fanget opp i statistikken, er det enkelt for myndighetene å argumentere for at vold og diskriminering ikke er et problem, eller at lhbt-personer ikke eksisterer i landene deres. FRI støtter nettverket SAHRA, som består av lhbt-organisasjoner i India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal og Bhutan, som samler inn data om menneskerettighetsbrudd mot lhbt-personer og publiserer det i en årlig rapport.

GALCK – Gay and Lesbian Coalition of Kenya koordinerer det nasjonale påvirkningsarbeidet for lhbt-personers menneskerettigheter, og har blant annet gått til sak mot staten for å få fjernet lovparagrafen som forbyr sex mellom to av samme kjønn i Kenya. GALCK har nærmere 20 medlemsorganisasjoner over hele landet, som de støtter til å jobbe for menneskerettigheter lokalt. FRI har et strategisk, langsiktig samarbeid med GALCK. FRI samarbeider også med lhbt-organisasjoner i Russland og andre østeuropeiske land.

Hva vi mener

FRI mener at arbeidet for lhbt-personers menneskerettigheter må ledes av menneskene det gjelder. Det er lhbt-aktivister og organisasjoner i Sør som skal sette sin agenda og identifisere sine strategier for å nå sine mål. Vårt bidrag til internasjonalt solidaritetsarbeid er å støtte lhbt-aktivister og organisasjoner med penger, nettverk, politisk press og faglig kunnskap.

Lhbt-personers menneskerettigheter er i mange land omstridt, og det kan være stor risiko for tilbakeslag, som rammer lhbt-personer. Derfor lytter FRI alltid til lhbt-organisasjoner før vi setter i gang politisk pådriverarbeid eller aksjoner, følger rådene deres og jobber for at deres sikkerhet blir ivaretatt.

Noen ganger ønsker lhbt-organisasjoner synlighet for sin sak, og oppfordrer til demonstrasjoner og kampanjer. Andre ganger fraråder de synlighet, og ønsker i stedet at FRI arbeider med egne myndigheter for å drive politisk påvirkning bak kulissene. I noen land har Norge mulighet til å legge politisk eller økonomisk press på myndighetene, mens vi i andre har svært liten innflytelse. Dette gjør at hver sak må behandles for seg.

FRIs internasjonale arbeid er støttet av UD og Norad. I tillegg samler vi inn egne midler til FRIs internasjonale Solidaritetsfond.

Internasjonal solidaritet – støtt oss!

Mener du at det er en selvfølge at alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – uansett hvor i verden de bor – skal kunne elske den de vil og være den de er? I 72 land i verden er kjærlighet mellom to av samme kjønn forbudt, og hver dag blir mennesker forfulgt, trakassert og diskriminert – bare for å være seg selv! FRI jobber med partnere i Afrika og Asia som kjemper for å kvitte seg med disse antihomolovene, og DU kan være med å støtte arbeidet deres!

FRI samler inn penger til solidaritetsarbeid verden over. Pengene gir oss en mulighet til å hjelpe til der det trengs, når det trengs. FRI bruker ingen midler på å samle inn penger til det internasjonale Solidaritetsfondet. Dette foregår på frivillig basis, og 100% av innsamlede midler går uavkortet fra giver til mottaker.

Skeiv Solidaritet er en fin julegave, bryllupsgave eller annen gave. Du kan også bli fast giver!

Dersom du donerer penger vil vi gjerne høre fra deg. Vennligst fyll inn skjemaet nedenfor og klikk Send inn. Merk at det tar opp til en uke fra du setter inn penger på vår konto og sender inn skjemaet til vi eventuelt sender deg et gavekort.

Du kan også donere direkte til FRIs Internasjonale Solidaritetskonto: 1503.17.43343

Marna Eide

Leder Internasjonal Avdeling
Epost: marna@foreningenfri.no

Jan Bjarne Sødal

Internasjonal rådgiver – trosbaserte organisasjoner
Epost: jbs@foreningenfri.no

Tor Kjetil Edland

Internasjonal rådgiver
Epost: torkjetil@foreningenfri.no

Elise Ramoutolai Christensen

Internasjonal rådgiver
Epost: elise@foreningenfri.no

Monica Bothner

Internasjonal rådgiver
Epost: monica@foreningenfri.no

FRI regnbueillustrasjon
Hva pengene går til
FRI samler inn penger til solidaritetsarbeid verden over. Pengene gir oss en mulighet til å hjelpe til der det trengs, når det trengs. Her er en oversikt over hva innsamlede midler har blitt brukt til.
Les mer her