Ledige stillinger

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en nasjonal medlems- og interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med samfunnets normer for kjønn eller seksualitet.

FRIs sekretariat ser etter deg som vil bruke kompetansen din fra kjønnsmangfoldsfeltet slik at mennesker som bryter med normer for kjønn trygt kan være seg selv og bli ivaretatt både i vår organisasjon og i samfunnet for øvrig.

Beskrivelse

FRIs sekretariat består av en internasjonal avdeling, Rosa kompetanse og en administrativ avdeling som følger opp fylkeslag og vedtak fra landsmøte, landsstyret mm. Kjønnsmangfoldsstillingen vil inngå i administrativ avdeling, ha ansvar for kompetanseheving på fagfeltet i organisasjonen og bidra til at FRI er en faglig ressurs på feltet.

Som ansatt i FRI er det viktig at du har god forståelse for minoritetsperspektiver. Vi forventer mye av våre ansatte, og ser etter kandidater som med topp motivasjon strekker seg langt for å løse oppgavene hos oss. Reisevirksomhet må påregnes. I tillegg må du ta høyde for å jobbe både kvelder og helger innimellom. Til gjengjeld er vi en svært fleksibel arbeidsplass som gir rom for hjemmekontor og vi har stor tiltro til den enkeltes evne til å planlegge arbeidshverdagen selv.

For oss er det viktig at vår arbeidsplass reflekterer mangfoldet i befolkninga, og vi mener at et mangfold av minoritetserfaringer er en ressurs. Vi oppfordrer personer med flerkulturell minoritetsbakgrunn til å søke. Våre lokaler er tilgjengelig for personer som bruker rullestol og/eller BPA.

Krav til kompetanse:

  • erfaring fra organisasjonsarbeid
  • erfaring fra transfeltet
  • Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold

Ønsket kompetanse:

  • Erfaring fra søknad og rapportskriving
  • Erfaring fra politisk arbeid

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert
  • Gode digitale ferdigheter

Vi kan tilby fleksitid, ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale (statens lønnsregulativ 52-56), utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretariatsleder, Lin Hauglund, på telefon 95 97 84 97.

Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 15.06.21