Ledige stillinger

FRI søker en erfaren internasjonal prosjektleder til å videreutvikle våre internasjonale samarbeid med partnere i Afrika og Asia.

FRI er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å styrke grunnleggende menneskerettigheter for lhbti-personer både nasjonalt og internasjonalt. Vi har ti fylkeslag over hele landet, og et nasjonalt sekretariat med 20 engasjerte medarbeidere.

I tillegg til å drive nasjonalt pådriverarbeid er FRI en del av en internasjonal bevegelse for lhbti-personers menneskerettigheter. Med støtte fra Utenriksdepartementet, Norad og andre givere har vi langsiktige partnersamarbeid med lhbti-organisasjoner og andre rettighetsorganisasjoner i Afrika og Asia.

FRI har valgt ut to områder der vi ligger i forkant i internasjonal sammenheng. Gjennom å inngå nyskapende allianser når vi ut til målgrupper som spiller viktige roller i lhbti-personers liv:

I Vietnam, Kambodsja, Thailand, Filippinene og Nepal jobber vi for å styrke rettighetene til skeive barn og unge. Barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet har større risiko for å miste skolegang, bli hjemløse, oppleve mobbing, vold, overgrep, seksuell trakassering og hatkriminalitet, og å få dårligere psykisk og fysisk helse. Dette er brudd på barns rettigheter, så her jobber vi i nært samarbeid med barnerettighetsorganisasjoner.

I Kenya og det sørlige Afrika jobber vi for å bekjempe vold og diskriminering gjennom å bygge allianser med religiøse ledere. Religiøse ledere spiller en dominerende samfunnsrolle i store deler av Afrika. Begreper som «familieverdier» og «tradisjonelle verdier» brukes ofte til å legitimere disriminering og vold. Samtidig er det mange religiøse ledere som er interesserte i mer kunnskap om kjønn og seksualitet, og som ønsker et alternativ til fordømmelse. Dersom flere religiøse ledere støtter opp om grunnleggende menneskerettigheter for alle, kan det ha en stor påvirkning på livene til lhbt-personer i Afrika.

BESKRIVELSE AV STILLINGEN:

FRIs internasjonale avdeling består i dag av fire rådgivere/prosjektledere og en leder. Vi er et lite, fleksibelt team som dekker mange arbeidsområder. Vi jobber innenfor et felt som er politisk brennbart og i stadig forandring. I teamet er vi innstilt på å utføre allsidige oppgaver og å takle utfordringer på strak arm.

Vi kommuniserer mye på tvers av programområder og mellom organisasjonens avdelinger. I teamet har vi en genuin interesse for det de andre gjør, vi er generøse i deling av kunnskap og erfaringer og parate til å støtte hverandre i å nå teamets og organisasjonens mål.

Du vil ha følgende ansvarsområder:

Programutvikling: Identifisere nye partnere, utvikle strategiske samarbeid, knytte kontakter med andre rettighetsorganisasjoner, delta i faglige fora på nasjonalt og internasjonalt nivå, drive internasjonalt påvirkningsarbeid.

Prosjektoppfølging: Faglig og teknisk bistand til partnere, oppfølging og evaluering av partneres økonomiforvaltning, arbeidsplaner og antikorrupsjonsarbeid.

Informasjons- og pådriverarbeid: kommunisere til medlemmer og norsk offentlighet, arrangere konferanser, seminarer og møter, bidra faglig og teknisk i kampanjer.

Administrasjon: Skrive søknader og rapporter til UD, Norad og andre givere, budsjettstyring, økonomiforvaltning, inkludert regnskap og revisjon av prosjekter.

KVALIFIKASJONER:

Minimum tre års relevant arbeidserfaring innenfor internasjonalt arbeid, fortrinnsvis innen arbeid for menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, mangfold og likestilling.

Erfaring med internasjonal prosjektledelse, inkludert søknadsskriving, budsjettering, resultatrammeverk, endringsteori, resultatmåling og rapportering.

Erfaring med å planlegge og lede møter, kurs, konferanser og seminarer.

Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk og norsk

Relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Du vil inngå i et team og en organisasjon med sterkt rettighetsengasjement. Vi søker deg med genuin interesse for rettighetsarbeid og evne til å skape gode relasjoner med samarbeidspartnere.

Arbeidet vårt er nyskapende, vi er opptatt av faglig utvikling og kvalitetssikring. Vi ser etter deg som bidrar til kritisk refleksjon og å utvikle nye ideer.

Du må være i stand til å ha overblikk over fagfeltet og lede deg selv.

Du må ha mulighet til å reise internasjonalt, primært på prosjektbesøk til samarbeidspartnere. Vi er en frivillig organisasjon, så noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

VI KAN TILBY:

Inspirerende arbeidsmiljø med muligheten til å være med på å utvikle et nytt fagfelt innen internasjonalt rettighetsarbeid. Meningsfylte, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, engasjerte og motiverte kollegaer, og tett kontakt med internasjonale partnere.

Fleksibel arbeidstid. Hyggelig lunsjordning. Fri telefon. 7% pensjonssparing. Lønn og reisegodtgjørelse i henhold til FRIs lønnspolitikk, lønnstrinn 58-60 (statens satser).

Ønsket oppstart i stillingen: 2.01.2024

SØKNAD

Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 20.09.23. Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for internasjonal avdeling Marna Eide, 91616091, marna@foreningenfri.no