Ledige stillinger

Vikariat rådgiver til Rosa kompetanse helse og sosial

En av våre rådgivere skal ut i foreldrepermisjon, og vi ser etter deg som vil bruke kompetansen din i møte med profesjonsutøvere innenfor helse- og sosialfeltet, for å bidra til at flere lhbt-personer opplever gode menneskemøter innenfor helsevesenet.

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og tilbyr faglig veiledning og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Nå trenger helsetiltaket vårt forsterkninger, og vi søker etter deg som har helsefaglig utdanning og bakgrunn. Hovedoppgavene i stillingen innebærer å holde digitale og fysiske kurs for ansatte i helse- og sosialsektoren i Norge, faglig oppdatering av kursinnhold og ressurser og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i helsefeltet.

Det forventes at du evner å planlegge og gjennomføre kurs og møter, og du må være svært behjelpelig ovenfor de som trenger FRI sin hjelp.

Som ansatt i FRI er det viktig at du har god forståelse for minoritetsperspektiver. Vi forventer mye av våre ansatte, og ser etter kandidater som med topp motivasjon strekker seg langt for å løse oppgavene hos oss. Reisevirksomhet må påregnes. I tillegg må du ta
høyde for å jobbe både kvelder og helger innimellom.

Til gjengjeld er vi en svært fleksibel arbeidsplass som gir rom for hjemmekontor og vi har stor tiltro til den enkeltes evne til å
planlegge arbeidshverdagen selv.

For oss er det viktig at vår arbeidsplass reflekterer mangfoldet i befolkninga, og vi mener at et mangfold av minoritetserfaringer er en ressurs. Vi oppfordrer personer med flerkulturell minoritetsbakgrunn til å søke. Våre lokaler er tilgjengelig for personer som bruker rullestol og/eller BPA.

Krav til kompetanse

· Minimum 3-årig utdannelse innen helse- og/eller sosialfeltet
· Svært god formidlingsevne
· Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold

Ønsket kompetanse

· Erfaring fra søknad og rapportskriving
· Erfaring fra politisk arbeid og/eller organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsevner
· Strukturert
· Gode digitale ferdigheter

Vikariatets varighet: 1. januar 2021 — 31. august 2021.
Vi kan tilby fleksitid, ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale (statens lønnsregulativ 54-56), utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for
Rosa kompetanse, Hilde Enger Arntsen, på telefon 41 68 90 35 eller sekretariatsleder, Lin
Hauglund, på telefon 95 97 84 97.

Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 15.11.20