Respekt og anerkjennelse for transpersoner

Transpersoner gjør seg stadig mer gjeldende i det offentlige rom. Samtidig er det langt igjen før denne gruppen finner anerkjennelse som en selvfølgelig del av det menneskelige mangfoldet.

Fortsatt må transpersoner som ønsker hormonell og/eller kirurgisk assistanse gjennom langvarige psykiatriske utredninger på Rikshospitalet. Dette for å få nødvendig helsehjelp, offentlig aksept og juridisk anerkjennelse for egen identitet og kjønnsuttrykk. Transpersoner er en stor og mangfoldig gruppe med ulike behov og trenger derfor et individuelt tilpasset helsetilbud.

Noen transpersoner trenger hjelp fra helsevesenet, men dette gjelder ikke alle. Fenomenet ”trans” er altså ikke alltid behandlingstrengende. Likevel ser vi at et antall transpersoner kunne hatt stor nytte av assistanse og rådgivningstilbud. I dag finnes dette bare der man har fagpersoner med nødvendig kompetanse. Tilbudet til transpersoner må overføres til helsepersonell med sexologisk kompetanse, ettersom det er innenfor sexologien man finner den største kunnskapen på dette feltet.

World Professional Association for Transgender Health (WPATH) fastslår at å være transperson, transseksuell eller ikke-kjønnsnormativ – ikke handler om patologi, men om mangfold. Samtidig har disse personene rett til ønsket og nødvendig helsehjelp, ut fra sine behov.

Det er 36 år siden homofile og lesbiske ble friskmeldt i Norge, og 4 år siden transvestittisme ble fjernet fra diagnoselistene her til lands. Vi i FRI vil at verden skal bevege seg raskere enn dette!

FRI slutter seg til anbefalingene i Amnestys rapport om juridisk anerkjennelse av kjønn og at de psykiatriske diagnosene for transpersoner, inklusive transseksuelle fjernes, og erstattes av ikke-psykiatriske diagnoser der dette er relevant og i tråd med transpersonens egne ønsker. FRI forlanger også at helsemyndighetene følger opp transpersoners rett til å bli behandlet i samsvar med norsk diskriminerings- og likestillingslovverk, samt i henhold til internasjonale menneskerettigheter.

Situasjonen er uholdbar. FRI forventer klare og snarlige forbedringer i transpersoners menneskerettigheter og livssituasjon.