Internasjonal rådgiver

Søknadsfrist: 13.06.2019

FRI søker en internasjonal rådgiver til å videreutvikle vårt internasjonale partnersamarbeid for rettighetene til barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og til å bygge allianser med barnerettighetsorganisasjoner for å få rettighetene til unge lhbt-personer opp på den internasjonale agendaen.

FRI er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon som jobber for bedre rettigheter og levekår til seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter både nasjonalt og internasjonalt. Vi har 11 fylkeslag over hele landet, og et sekretariat med 18 engasjerte medarbeidere. I tillegg til å drive nasjonalt pådriverarbeid for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) er FRI en del av en internasjonal bevegelse for lhbt-personers menneskerettigheter.

Med støtte fra UD, Norad og andre givere har vi langsiktige partnersamarbeid med lhbt-organisasjoner og andre allierte i det sørlige Afrika og i Kenya, Vietnam, Kambodsja og Nepal. FRIs internasjonale avdeling består av tre rådgivere og en leder.

BESKRIVELSE AV STILLINGEN:
FRI har arbeidet for rettighetene til barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet siden 2012, som ett av våre tre internasjonale programområder. I dag har vi partnersamarbeid i Vietnam, Kambodsja og Nepal. Dette rettighetsfeltet er et satsingsområde for FRI fremover, og vi søker en faglig sterk og engasjert person som kan utvikle programmet videre.


ANSVARSOMRÅDER:

– Programutvikling: Identifisere nye partnere, utvikle strategiske samarbeid, knytte kontakter med andre rettighetsorganisasjoner, delta i faglige fora på nasjonalt og internasjonalt nivå, drive internasjonalt påvirkningsarbeid.

 – Prosjektoppfølging: Faglig og teknisk bistand til partnere, oppfølging og evaluering av partneres økonomiforvaltning, arbeidsplaner og antikorrupsjonsarbeid.

 – Informasjons- og pådriverarbeid: kommunisere til medlemmer og norsk offentlighet, arrangere konferanser, seminarer og møter, bidra faglig og teknisk i kampanjer.

 – Administrasjon: Bidra til å skrive søknader og rapporter til UD, Norad og andre givere. Bidra til budsjettstyring, økonomiforvaltning, inkludert regnskap og revisjon av prosjekter.

KVALIFIKASJONER:

– Relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis mastergrad.

– Minimum tre års relevant arbeidserfaring innenfor internasjonalt arbeid, fortrinnsvis arbeid for barns og unges rettigheter. Arbeid for menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, eller mangfold og likestilling vil også være relevant.

 – Kompetanse innen internasjonal prosjektledelse, inkludert økonomioppfølging.

 – God forståelse av søknadsskriving, budsjettering, resultatrammeverk, endringsteori, resultatmåling og rapportering.

 – Erfaring med å planlegge og lede møter, kurs, konferanser og seminarer.

– Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk og norsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:
Du vil inngå i et team og en organisasjon med sterkt rettighetsengasjement. Vi søker deg med genuin interesse for rettighetsarbeid og evne til å skape gode relasjoner med samarbeidspartnere. Arbeidet vårt er nyskapende, vi er opptatt av faglig utvikling og kvalitetssikring. Vi ser etter deg som bidrar til kritisk refleksjon og å utvikle nye ideer. Vi er et lite, fleksibelt team som dekker mange arbeidsområder, og du må være innstilt på allsidige oppgaver og takle utfordringer på strak arm. Vi kommuniserer mye på tvers av programområder og mellom organisasjonens avdelinger, og du må ha interesse for det de andre gjør, dele kunnskap og erfaringer og støtte andre i å nå teamets og organisasjonens mål. Du må være i stand til å ha overblikk over fagfeltet og lede deg selv. Du må ha mulighet til å reise internasjonalt, primært på prosjektbesøk til samarbeidspartnere. Vi er en frivillig organisasjon, så noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 

VI KAN TILBY:
Inspirerende arbeidsmiljø med muligheten til å være med på å utvikle et nytt fagfelt innen internasjonalt rettighetsarbeid. Meningsfylte, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, engasjerte og motiverte kollegaer, og tett kontakt med internasjonale partnere.

Fleksibel arbeidstid. Hyggelig lunsjordning. Fri telefon. 7% pensjonssparing. Lønn og reisegodtgjørelse i henhold til FRIs lønnspolitikk, lønnstrinn 54-58 (statens satser).

SØKNAD
Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 13.06.19
Innkomne søknader vurderes fortløpende.
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for internasjonal avdeling Marna Eide, 91616091, marna@foreningenfri.no
Tiltredelse så snart som mulig, senest 1. oktober.