Vielse av likekjønnede i Den Norske Kirke

 Det er mulig for likekjønnede par å be om velsignelse i Den Norske Kirke, og etter Kirkemøtet i 2017 ble det bestemt at alle menigheter skal tilby dette. 

Det er laget en vigselsliturgi som passer for likekjønnede par, og i den er faktisk så fin at også de fleste heterofile par også velger å bruke den. Dersom den lokale presten ikke ønsker å bestå likekjønnede vielser, er det prosten sitt ansvar å skaffe en prest som gjør det. Les mer om bryllup i Den Norske Kirke her.