Utenlandsadopsjon

Foto: Ben White, Unsplash

Det er ikke regelverket i Norge som gjør det vanskelig for likekjønnede par å adoptere. Det er reglene i de landene vi adopterer fra som gjør dette vanskelig.

Det er i utgangspunktet samme regelverk som gjelder for adopsjon både for likekjønnede og ulikekjønnede par. Likevel er det slik at de fleste land i verden ikke tillater at samkjønnede par adopterer fra deres land. Det eneste samarbeidslandet som tillater likekjønnede par å adoptere er Colombia.

.