Stebarnsadopsjon

Stebarnsadopsjon er det som foregår når man vil adoptere barnet til kjæresten sin. Dette kan man bare gjøre dersom barnet ikke allerede har to juridiske foreldre.

Samboere og ektefeller kan adoptere partneren sin sitt barn dersom partneren gir samtykke, og barnet ikke allerede har to foreldre. Her gjelder samme regler for likekjønnede og ulikekjønnede par. Unntaket er dersom barnet i utgangspunktet er adoptert fra et land som ikke tillater adopsjon til likekjønnede par.

Les mer om hvordan man blir medmor, eller om det å være flere enn to omsorgspersoner.