Flere enn to omsorgspersoner

Å være mer enn to omsorgspersoner, for eksempel to mødre og en far kan gi mange fordeler, men det kan også øke muligheten for konflikter. Dette er ikke særegent for skeive, men noe vi også kjenner fra andre familier med ste- eller bonusforeldre og utvidede søskenflokker. Det viktigste er alltid at barna sikres god omsorg. Derfor er det være lurt og nødvendig å ha planlagt godt hva man gjør i eventuelle konfliktsituasjoner.

Vi anbefaler at man bruker tid på å bli enige om hvordan foreldreskapet skal utøves og sørger for gode skriftlige avtaler med de som er involvert, før barnet kommer til verden, gjerne skrevet i samråd med en advokat eller rettshjelper.

Så lenge barnet får god omsorg er det ikke krav til at barnet bor helt eller delvis sammen med den eller de som er juridiske foreldre. Det er lov å overlate den praktiske omsorgen i hverdagen til personer som ikke er forelder og ikke har del i foreldreansvaret.

Den som er juridisk forelder har plikt til å betale barnebidrag og barnet tar arv når en dør. Den eller de som har foreldreansvar har plikt til å sikre at barnet får god omsorg og rett til å ta avgjørelser som gjelder barnet. Den som velger å donere sæd må være klar over at en privat avtale mellom foreldrene om at det ikke skal betales barnebidrag ikke vil stå seg om det offentlige utbetaler bidragsforskudd til den som har omsorgen for barnet.