Transpersoners rettigheter

Transpersoner har rett til å ikke bli diskriminert eller trakassert, og har et lovvern. Vi vet at transpersoner oftere møter trakassering og diskriminering enn lhb-personer, og FRI jobber særlig med å gjøre transpersoners rettigheter mer kjent.

Transpersoner møter først og fremst diskriminering, trakassering, vold og hatefulle ytringer basert på sitt kjønnsuttrykk og at dette bryter med normen. Loven mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gir transpersoner et rettslig vern, og har mulighet til å klage inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Men kjønnsidentitet og/eller uttrykk er ikke nevnt i straffeloven. Dette betyr at transpersoner i Norge har et svakere vern enn lhb-personer.

Rett til behandling

I Norge må man ha en diagnose for å ha rett på behandling fra helsevesenet. Det betyr at mange transpersoner er avhengig av å få en diagnose for å motta den hjelpen og behandlingen de trenger for å få samsvar mellom kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I praksis har det vært svært vanskelig å få en slik diagnose i Norge, og Rikshospitalet har hatt monopol både på å stille diagnosen, og på å gi nødvendig hjelp og behandling. Slik er det fremdeles, men FRI har vært med i et ekspertpanel som har sett på denne praksisen, og helseminister Bent Høye har uttalt at denne praksisen skal opphøre.

Rett til å endre navn

I Norge er det enkelt å endre navn, og navnet ditt trenger ikke samsvare med ditt juridiske kjønn. Du endrer navn på Skatteetaten sine sider.

Rett til å endre juridisk kjønn

I Norge kan alle over 16 år endre juridisk kjønn. Et du mellom 6 og 16 år må du ha samtykke fra minst én foresatt. Du kan lese mer om endring av juridisk kjønn her.

Sjekk ut kjønnsportalen vår for mer informasjon om kjønnsmangfold.