Dine rettigheter

Det juridiske vernet mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile i Norge er blant de sterkeste i verden.

I Norge er det forbudt ved lov å diskriminere eller trakassere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I tillegg er det i straffelovens §77i definert som særlig skjerpede omstendighet dersom et straffbart forhold er motivert utifra bl.a. homofobi.

Hatparagrafen i straffelovenforbyr dessuten hatefulle ytringer rettet mot bl.a. homofile, og seksuell orientering/legning er også spesielt nevnt i husleieloven.

Det betyr at lesbiske, homofile og bifile i Norge har et godt vern. Transpersoner kommer innunder diskrimineringsloven, men er ikke særskilt nevnt i straffeloven, og har dermed et svakere vern i loven enn homofile. FRI jobber for å endre hatparagrafen i straffeloven sånn at den inkluderer kjønns-, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

FRI jobber for å styrke vernet til transpersoner i Norge. Du kan støtte vårt arbeid ved å bli medlem eller ved å engasjere deg i vårt arbeid.

Dersom du er utsatt for diskriminering er det den som har diskriminert deg som må ‘bevise’ at diskriminering ikke har skjedd, det er en såkalt omvendt bevisbyrde.

FRI har en egen jurist som kan veilede deg i juridiske spørsmål.

Dersom du har blitt utsatt for diskriminering, eller tror at du har blitt det, kan du kontakte Rosa kompetanse justis eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi kan hjelpe deg med å se på saken din.

Kontaktinformasjon

post@foreningenfri.no

Relaterte artikler

Transpersoners rettigheter

Transpersoner har rett til å ikke bli diskriminert eller trakassert, og har et lovvern. Vi vet at transpersoner oftere møter trakassering og diskriminering enn lhb-personer, og FRI jobber særlig med å gjøre transpersoners rettigheter mer kjent.

Diskriminering

I Norge er det forbudt å diskriminere noen på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Skole

Skolen skal ha nulltoleranse for bruk av skjellsord, mobbing og trakassering på grunnlag av kjønn og seksualitet.

Arbeidsliv

FRIs mål er et arbeidsliv som setter pris på alle typer mangfold. Å tilrettelegge for at folk kan være seg selv på jobben, skaper trygge ansatte som bruker mer energi på å gjøre jobben sin, og mindre energi på å engste seg.