Å komme ut sent i livet

Ikke alle kommer ut av skapet når de er ungdom. Noen har levd et langt liv og båret på en hemmelighet, andre har ikke oppdaget at de var skeiv før de har blitt godt voksen. Å komme ut av skapet som godt voksen kan by på noen særskilte utfordringer.

Late bloomer

Personer som kommer ut i godt voksen alder etter å ha levd et langt liv som heterofil, blir ofte kalt «late bloomers». Å være en «late bloomer» betyr at du kanskje har noen andre behov enn det du kan få gjennom tradisjonelle homofile og lesbiske miljøer. Det kan være fint å ha andre rundt seg som har lignede bakgrunn som deg selv, og i FRI har vi flere aktivitetsgrupper som er ment for «late bloomers».

En ny pubertet

Det hører til ungdomstiden å utforske sin identitet og seksualitet. Etterhvert som man bli eldre blir man ferdig med denne eksperimentelle fasen, og livet kan få andre fokus. Dersom man oppdager sent i livet at man er skeiv, kan man ha noen av de samme utforskningsbehovene som ungdom har. Man lurer kanskje på hvordan man har sex med noen av samme kjønn, hva skjer med kjønnsrollemønstre i et likekjønnet parforhold, hvordan reagerer omverdenen på at man er skeiv osv.