Hvem er de nyansatte?

Vi i FRI og Rosa Kompetanse ønsker fire nye kollegaer velkommen. Men hvem er de?

Miriam Aurora Hammeren Pedersen (30)
Ny stilling i FRI: Rådgiver, Rosa kompetanse skole

Fortell oss litt om bakgrunnen din:
Jeg er født i Oslo og har vokst opp på forskjellige steder i Norge og i USA, og jeg har også bodd og jobbet i Kenya. For tiden bor jeg i Cape Town i Sør-Afrika, men flytter tilbake til Norge 19. desember. Jeg er utdannet sosialantropolog (PhD) og har hatt faglig hovedfokus på etnisk identitet og forholdet mellom majoritets- og minoritetsgrupper. I tillegg til sosialantropologien har jeg studert utviklingsstudier, sosialt entreprenørskap samt litt språkvitenskap, og jeg har dykkerutdanning på profesjonelt nivå. Jeg har også vært aktiv i organisasjonslivet i mange år og sitter for tiden i styret i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

Miriam

Miriam

Hvor var den forrige jobben din?
De siste tre årene har jeg jobbet med doktorgradsprosjektet mitt i sosialantropologi på fulltid ved University of Cape Town, hvor jeg har forsket på hvite engelskspråklige sørafrikanere. Tidligere har jeg bl.a. jobbet med forskningsformidling for Utdanningsforbundet, og jeg har vært lærer og kursholder i ulike fag. Jeg har også gitt ut flere artikler og bøker, bl.a. en memorarbok om mitt liv som norsk transkvinne i Sør-Afrika.

Hvorfor søkte du her?
Jeg søkte på stillingen som rådgiver i Rosa kompetanse skole fordi jeg ønsker å bruke min kompetanse og erfaring til å være med på å gjøre en positiv forskjell i livene til unge skeive og transpersoner. Formidlingsarbeid og kunnskapsspredning, som er Rosa kompetanses hovedfokus, er helt nødvendig for å skape aksept og forståelse for folk som oppfattes som annerledes. Jeg tror jeg har mye å bidra med i dette arbeidet, både faglig og personlig.

Hva er din hjertesak eller kjepphest?
Min største hjertesak er transpersoners rettigheter.

Hva gleder du deg mest til med å begynne her?
Jeg ser fram til å selve formidlingsarbeidet – å snakke med folk og være med på å spre kunnskap om, og forståelse for, kjønns- og seksualitetsmangfold. Jeg gleder meg også veldig til å være del av teamet og bli kjent med hyggelige kolleger.

Linn Yttervik (44)
Ny stilling i FRI: Rådgiver Rosa kompetanse barnehage og skole
Fortell oss litt om bakgrunnen din:
Opprinnelig fra Kristiansund. Har jobbet med alt i hele verden, før jeg utdannet meg til barnehagelærer. Bor i Oslo med datter på sju.

Hvor var den forrige jobben din?

Selfie av Linn

Linn

I barnehage. Jeg jobber fremdeles der noen dager i uken.

Hvorfor søkte du her?
Jeg har lenge vært stor fan av jobben Rosa kompetanse gjør på barnehagefeltet, og da jeg fikk vite at de var ute etter noen med min bakgrunn hoppa jeg på muligheten!

Hva er din hjertesak eller kjepphest?
Jeg er veldig opptatt av inkludering og mangfold i skole og barnehage. At vi gir barn rammene til å være den beste utgaven av seg selv.

Hva gleder du deg mest til med å begynne her?
Jeg gleder meg til å lære av de utrolig dyktige folkene som jobber i FRI og Rosa kompetanse. Jeg føler meg veldig heldig som får være en del av dette teamet.

Asha Abdullahi (22)
Ny stilling i FRI: Rådgiver i Rosa kompetanse helse og sosial

Fortell oss litt om bakgrunnen din:
Jeg er født og oppvokst i Oslo og bor her fremdeles. Jeg har studert farmasi ved OsloMet og jobbet som farmasøyt på flere apotek.

Hvor var den forrige jobben din?

Portrett av Asha

Asha

Jeg er ganske nylig ferdigutdannet og har det siste halvåret jobbet rundt på flere apotek samtidig som jeg har vært en del av en ressursgruppe ved Antirasistisk senter.

Hvorfor søkte du her?
 Jeg søkte fordi jeg ønsker å bruke kompetansen min til å bidra til en endring av holdninger i helsevesenet.

Hva er din hjertesak eller kjepphest?
Jeg er opptatt av at minoriteter skal møtes på en verdig måte i helsevesenet. Representasjon av minoriteter i alle institusjoner er også viktig for meg.

Hva gleder du deg mest til med å begynne her?

Jeg gleder meg til å jobbe aktivt med noe jeg er opptatt av og lære mye nytt.

Omar Orhan Akhtar (23)
Tiltaksleder i Rosa kompetanse skole

Fortell oss litt om bakgrunnen din:
Jeg er fra Moss, men har bodd i Oslo siden 2017, da jeg begynte å studere og jobbe her. Jeg er utdannet religionsviter og lærer (med norsk, religion og historie/samfunnsfag som undervisningsfag) og begynner straks å skrive på masteroppgaven min på lektorprogrammet. Jeg har jobbet som assistent, miljøarbeider og lærer i grunnskolen.

Hvor var den forrige jobben din?
Bjørndal skole, en barneskole i bydel Søndre Nordstrand.

Omar

Hvorfor søkte du her?
Jeg har jobbet mye med minoritetspolitikk i frivillige organisasjoner (både partipolitiske og politiske nøytrale), i tillegg til at jeg har erfaring fra arbeid i utdanningssektoren. Stillingene som ble lyst ut i Rosa kompetanse skole virket kjempeinteressante fordi de ville la meg kombinere min interesse for politikk og utdanning med min tidligere arbeidserfaring.

Hva er din hjertesak eller kjepphest?
Interseksjonalitet, kampen mot undertrykkelse av LGBT+-mennesker går hånd i hånd med blant annet kampen mot kvinneundertrykkelse, rasisme og antisemittisme.

Hva gleder du deg mest til med å begynne her?
Alt! Det er vanskelig å peke ut én ting som jeg gleder meg aller mest til, men jeg syns det er veldig godt å vite at jeg skal straks inn i en jobb hvor jeg skal veilede utdanningspersonell i hvordan man kan skape trygge klasserom for alle elever – det er kompetanse som mange skoler har stort behov for.

Posted by Oda Rygh