FRI Troms og Finnmark

FRI Troms og Finnmark lager trygge møteplasser for lhbt-personer i Troms og Finnmark, arrangerer Arctic Pride og jobber politisk for at levekårene for lhbt-personer i fylket skal bli bedre.

LOGO

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Postboks 500, 9255 TROMSØ
  • Org.nr. 993222208
  • Mobil: Ny kontaktinfo kommer
  • Epost: troms@foreningenfri.no


Leder
: Alf-Inge Elvegård Selstad

Hva skjer i FRI Troms og Finnmark?

Følg med på Facebook-siden vår for oppdatert informasjon om hva som skjer.

Faste aktiviteter

Tromsø Arctic Pride 2018

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon for ungdom under 30 år.