Kategori: Internasjonalt

Søndag 26. april er det den lesbiske synlighetsdagen!

Lesbisk synlighetsuke setter fokus på lesbiske utfordringer og feirer lesbisk mangfold.

Demonstrerer mot farlig utvikling i Polen

FRI demonstrerer mot forfølgelse av skeive i Polen.

FRI i Japan

Møtte forskere og aktivister i Japan

1. til 10. desember var FRI-leder Ingvild Endestad og rådgiver på kjønnsmangfold Luca Dalen Espseth i Japan.

Demonstrasjon mot lovforslag utenfor Polens ambassade

I Polen er det fremmet et forslag om å forby seksualitetsundervisning til unge på alle arenaer. Lovforslaget vil forby såkalt promotering av seksuell aktivitet mellom personer under 18 år og vil dermed frata unge mennesker retten til kunnskap om egen kropp og seksualitet. FRI, Amnesty International og Den norske Helsingforskomité arrangerte en demonstrasjon mot lovforslaget utenfor Polens ambassade i Oslo fredag morgen.

Anti-homoloven i Uganda er tilbake

Uganda truer med å gjenopplive anti-homoloven som innebærer dødsstraff for likekjønnede relasjoner. Loven skal også straffe ‘promotering’ og ‘rekruttering’.

Fortsatt støtte i FN til uavhengig ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet

FNs menneskerettighetsråd stemmer for mandatfornyelse.

Homoseksualitet avkriminalisert i Botswana

Inntil i dag kunne seksualitet mellom to av samme kjønn straffes med 7 års fengsel.

Homoseksualitet avkriminalisert i Bhutan

Nasjonalforsamlingen i Bhutan har i dag stemt for å fjerne straffelovene som kriminaliserer homoseksualitet.

Endelig domsavgjørelse i Kenya på fredag?

I dag kan sex mellom to av samme kjønn straffes med inntil 14 års fengsel i Kenya. På fredag kan loven være historie.

Norge faller på europeisk lhbti-kåring

Norge faller fra en tredje til en femteplass i rangeringen over hvilke land som er mest likestilt for lhbti-personer.