Kategori: Hverdag

Går av som leder i FRI

Kjære medlem i FRI, Inge Alexander Gjestvang valgte i går, 10. oktober 2023, å gå av som leder i FRI. Samme dag møttes landsstyret i FRI for å legge en plan for veien videre for

Uttalelse fra landsstyret i FRI

11. september valgte 5 medlemmer av FRIs sentralstyre å fratre sine verv på bakgrunn av interne uenigheter. Denne situasjonen skulle vi gjerne vært foruten, og de tidligere sentralstyremedlemmenes engasjement har vært av stor verdi for

Talte helsedirektør Bjørn Guldvog usant i møte med representanter for pasient-/brukerorganisasjoner?

Onsdag 21/6 møtte Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog med representanter for majoriteten av transpersoner og våre nære fra FRI, Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens og Skeiv Ungdom.  Bakgrunnen for møtet var tidligere uttalelser fra Guldvog til VG, hvor

Ny rapport: Ytringsklima for skeive på Facebook og Twitter

Skuddene som falt utenfor London Pub natt til 25. juni 2022, kom som et sjokk på store deler av befolkningen. Men for mange i det skeive miljøet var det ikke en overraskelse. Mange fortalte om

Ny utredning om en tredje juridisk kjønnskategori fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i dag overlevert sin grundige utredning av en tredje juridisk kjønnskategori til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.  FRI har levert innspill i denne prosessen to ganger, først innledningsvis tidlig

Foto: PST

Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge, både i og utenfor FRIs regi. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt å bistå både politi og

Valgkomiteens innstilling til ny organisatorisk nestleder er klar

Organisatorisk nestleder Odd Thomassen trakk seg etter påske, og sentralstyret kontaktet da den nasjonale valgkomitéen for å be de starte prosessen med å finne ny organisatorisk nestleder. I samråd med kontrollkomiteen ble det besluttet å

Kommentar og klage på Ukoms rapport “Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens”

English version below FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og Skeiv Ungdom er bekymret og ønsker å komme med kritikk til det vi anser som mangelfullt eller problematisk med Statens

Oppdatering om Esben Esther Pirelli Benestad og transpersoners behandlingstilbud

Illustrasjon: Mirjam Storm Skeiv Verden, PKI, FRI og Skeiv Ungdom har de siste dagene jobbet for å gi en oversikt over hva som skjer etter Esben Esther Pirelli Benestad har fått fratatt sin autorisasjon og

Juletrær i FRI-logoens farger

God jul fra alle oss i FRI

Det nærmer seg jul, og mange av oss ser fram til roligere dager etter et år som har inneholdt både gode og vonde opplevelser. Vi har markert at det er 50 år siden §213 forsvant,