All posts by Ingvild

Spørsmål og svar om Rosa kompetanse

Det har den siste tiden vært publisert påstander og spørsmål om FRIs kompetansehevende tiltak Rosa kompetanse. Under finner du svar på disse påstandene. Dersom du har flere spørsmål om våre tiltak kan disse rettes på mail til rosakompetanse@foreningenfri.no. Vi vil oppdatere saken med nye påstander og svar eller svare deg direkte.

FRI i Japan

Møtte forskere og aktivister i Japan

1. til 10. desember var FRI-leder Ingvild Endestad og rådgiver på kjønnsmangfold Luca Dalen Espseth i Japan.

Hatkriminalitet: Regjeringen la frem ny handlingsplan

Opprettelsen av et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet er et av de femti tiltakene listet opp i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

To menn holder hender

Rosa kompetanse: Fordi alle skal kunne leve gode liv som seg selv

Ingen får det dårligere av at andre får det bedre. Man blir ikke homofil av å høre et eventyr om to prinser, eller transperson av å lære at transpersoner finnes. Gjennom å tilby økt kompetanse til tjenesteytere, bidrar Rosa kompetanse til likeverdige tjenester.

Rosa kompetanse logo

Dette er Rosa kompetanse i skolen

Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til skoleansatte for å bidra til at skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen, og slik være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer fra ser ut.

Ingvild Endestad_breddeDS7_7221

Om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i ny læreplan

«Den justeringen som ble gjort av Kunnskapsdepartementet i dagene før lansering er ikke tilstrekkelig for å sikre god undervisning om disse temaene», heter det i FRIs brev til kunnskapsministeren. Les hele her.

Demonstrerte mot konverteringsterapi

Hundrevis av mennesker over hele landet trosset denne regntunge torsdagen med hevede regnbueflagg og fakler. Budskapet var klart: Konverteringsterapi skal forbys ved lov.

Åpen Kirkegruppe Bergen

Valgkomiteen 2020 søker kandidater

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til å sitte FRIs styrende organer i perioden 2020-2022. Meld din interesse, eller tips om andre gode kandidater!

Demonstrasjon mot lovforslag utenfor Polens ambassade

I Polen er det fremmet et forslag om å forby seksualitetsundervisning til unge på alle arenaer. Lovforslaget vil forby såkalt promotering av seksuell aktivitet mellom personer under 18 år og vil dermed frata unge mennesker retten til kunnskap om egen kropp og seksualitet. FRI, Amnesty International og Den norske Helsingforskomité arrangerte en demonstrasjon mot lovforslaget utenfor Polens ambassade i Oslo fredag morgen.

Hun lesbiske på regnskap er så grei å ha med å gjøre - Death to stock wired 6

Landsmøte 2020

22.-24. mai 2020 avholder FRI sitt landsmøte på Østlandet. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022.