All posts by AAO

Parade flagg

Pride for alle

Pride er et så viktig pusterom for mange, og derfor er det helt nødvendig at vi som arrangerer Pride klarer å gjøre våre arrangementer trygge og inkluderende for alle.

Homoseksualitet avkriminalisert i India

Ett av verdens mest folkerike land avkriminaliserte i dag homoseksualitet! – En vanvittig stor seier

Dårlige levekår for Skeive i Agder

Funnene i en ny levekårsundersøkelse fra agderfylkene viser at skeive i Agder i større grad enn andre steder i landet har forsøkt å ta sitt eget liv og sliter med psykisk helse.

FRI støtter transpersoners søksmål mot staten

FRI er partshjelp i to rettsaker som handler om overgrep mot transpersoner begått av den norske stat.

WHO friskmelder fetisjister og bdsm-ere!

– En milepæl I arbeidet for menneskerettigheter og seksuell frigjøring sier FRI-leder. 

Enveiågå!

Gjennom hele livsløpet er familie viktig for oss – enten det er den tradisjonelle eller den valgte familien. Men for skeive finnes det familierelaterte utfordringer som kanskje ikke er like kjent for alle. Med kampanjen enveiågå vil vi sette publikum inn i noen av disse sakene.

FRIs ledelse med nye muskler

F.v. Egil J. Bye, Daniel B. Rayner, Ingvild Endestad, Bente Jørgensen, Elias Halvorsrud, Halvor Frihagen, Linda W. Olsen Ingvild Endestad har fått fornyet tillit fra landsmøte i FRI, og har fått med nye krefter inn

Photo by Nicolas Ladino Silva on Unsplash

Sunn og trygg seksuell helse uten stigmatisering!

Uttalelse fra FRIs landsmøte om seksuell helse, vedtatt 27.05.2018

Stopp forfølgelsen av lhbti-personer i Tsjetsjenia!

Uttalelse fra FRIs landsmøte om Norges ansvar for situasjonen i Tsjetsjenia, vedtatt 27.05.18

Rett til rett kjønn – men ikke rett til rett helse?

Uttalelse fra FRIs landsmøte om behandlingstilbudet til transpersoner i Norge, vedtatt 27.05.18